Pohjois-Karjalan Yrittäjät | Suomen yrittäjät
Toimintasuunnitelma

KITEEN YRITTÄJÄT RY:N

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

                                                             

1.    Toiminnan lähtökohtia

 Toimintaa tehdään tunnetuksi niin seutukunnan asukkaille, yrittäjäyhdistyksessä mukana oleville kuin myös niille, jotka eivät vielä ole jäseniä.

 

Hallituksen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimintaa ulospäin suuntautuvaksi, jäsenistön ongelmia pohtivaksi, kotikaupungin elinkeinoelämää edistäväksi sekä eri tahojen kanssa yhteistoiminnalliseksi.

 

Vuonna 2014 toimintaa uudistetaan sekä vakiinnutetaan. Perinteiset, vakiintuneet toimintamuodot pidetään mukana ohjelmassa.

 

Hallitus työskentelee projektityönä, jolloin koko hallitus ja myös yhdistyksen rivijäsenet saadaan osallistumaan yhdistyksen työhön ja tätä kautta jäsenistölle syntyy läheinen ja selkeä kuva yhdistyksen toiminnasta. Kehitetään yritysten välistä yhteistyötä.

 

2.    Kehitettävät ja uudet toiminnot ja hankkeet

 

Yhteydet paikallisiin ja valtakunnallisiin päättäjiin

Kehitetään yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten päättäjien kanssa paikkakunnan yritystoiminnan kehittämiseksi.

 

Tietotekniikan hyväksikäyttö

Kiteen Yrittäjät ry:n internet-sivua kehitetään. Internetistä löytyy myös Keski-Karjalan yrityshakemisto. Osallistutaan paikallisiin verkkohankkeisiin. Pyritään tuottamaan yrittäjille hyödyllisiä palveluja. Pyritään tiedottamaan jatkossa asioita sähköpostitse entistä enemmän.

 

Yhteistyötä

Suunnitellaan yhteisiä  tilaisuuksia Keski-Karjalan seutukunnan paikallisyhdistysten ja KETI:n kanssa. Osallistuminen Kiteen kaupungin Elinkeino-ohjelman toteutusten seurantaan.

 

Hallituksen kokoukset

Pyritään pitämään hallituksen kokouksia eri yrityksissä ja Kiteen kaupungin hallintohenkilöiden kanssa. Hakeudutaan aktiivisesti jäsenien luokse, jolloin jäsenet tutustuvat hallituksen jäseniin sekä hallitustyöskentelyyn. Koko vuoden ajan kehitetään valppaasti yhteydenpitoa jäsenistöön.

 

Koulutus

Osallistumaan aktiivisesti aluejärjestön koulutuksiin.

 

 

Vakiintunut toiminta ja tapahtumat

 

Yhdistyksen toimintaan kuuluu monia sääntöjen, perinteen ja hyvien kokemusten takia järjestettäviä tilaisuuksia ja toimintaa. Vuonna 2014 järjestetään tai osallistutaan:

 

 

Toiminnan onnistumisen kannalta on tärkeää hallituksen jäsenten sitoutuminen hallitus- ja projektityöskentelyyn, sekä projektien selkeä vastuuttaminen.

Kiteen Yrittäjät

Ota yhteyttä

PUHEENJOHTAJA:

Halttunen Esa
Tolosentie 3
82380 TOLOSENMÄKI
esa.halttunen@veekmas.fi
puh. 0500 672 501 (Veekmas Oy)

 

SIHTEERI:

Waschko Tiina
Kiteentie 17
82500 Kitee
kiteen.varaosa@kolumbus.fi
puh. 050 367 7844 (Kiteen Varaosa Ky)